Upravit stránku
Todos Bratislava s.r.o.
M.Sch. Trnavského 14
841 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Andrej Humaj
+421 2 69 20 23 13
humaj@todos.sk
www.todos.sk
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
0800 10 20 10 - bezplatné call centrum
ztp@impa.sk
www.impa.sk
IMPA Žilina, s.r.o.
Pri rieke 795/3
010 04 Žilina – Strážov
Kontaktná osoba: Michal Marčulinec
+421 41 562 22 19
ztp@impa.sk 
www.impa.sk
Nahoru